Medlemskap

Vill du börja spela med oss?

Svenska

Klubben vänder sig i första hand till hbtqai+ communitiet, men då vi är en heterovänlig klubb välkomnas alla oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning. Vi ger möjlighet att utveckla färdigheter, etablera vänskap och upprätthålla god hälsa, men mest av allt erbjuder vi en välkomnande miljö dit alla medlemmar kan komma för att ha kul.

Vi välkomnar spelare på alla nivåer. Fyll i formuläret eller skriv ett mail till oss så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Du är också välkommen att komma till våra träningar och provspela. Tiderna och platser hittar du här.

English

The club is aimed primarily for the lgbtqai+ community, but we are Hetero-friendly and welcome all people regardless of gender or sexual orientation. We provide the opportunity to develop skills, establish friendships, and maintain good health, but most of all we offer a welcoming enviroment where all community members can come to have fun.

We are looking for players of all levels. Fill out the form or write us an email and we will contact you as soon as possible. You may also come to our training sessions and try out. The times and locations can be found here.

Avgifter/fees:

Arbetande medlemmar/Working members: 800 sek per år/year
Studerande/arbetslösa/pensionärer / Students/unemployed/retired: 500 sek per år/year
Supportermedlemmar/Support members: 200 sek per år/year

Medlemsavgifterna går till hyra för träningslokal, utrustning och i den mån ekonomin tillåter bidrag till turneringar och träningsläger.

The membership fees cover the costs for facilities, equipment and if possible also contributions to tournaments and training camps.

Summan sätts in på Malmö Devilants plusgirokonto 138508-7

Deposit the fee to Malmö Devilants plusgirokonto 138508-7.